1960

Pokalsieg C-Klasse (SVW – SV Ringschnait 2:1)